Miastenia i metody jej leczenia

Miastenia to rzadka choroba złącza nerwowo-mięśniowego o podłożu autoimmunologicznym. Polega na wzmożonej męczliwości mięśni. Występują dwa szczyty zachorowań 2-3 dekada życia u kobiet i 6 dekada u mężczyzn.

Objawy:
U większości pacjentów pierwsze objawy pojawiają się w postaci miastenii ocznej- opadanie powiek, przeważnie jednej, podwójne widzenie. Wraz z długością trwania choroby pojawiają się kolejne objawy takie jak: zaburzenia mowy, połykania, osłabienie mięśni kończyn górnych i dolnych. W najbardziej zaawansowanej postaci dochodzi do osłabienia mięśni oddychania, prowadzi to do niewydolności oddechowej, konieczna jest wówczas intubacja i prowadzenie wentylacji mechanicznej u chorego. Zaburzenia oddychania w przebiegu miastenii nazywane są przełomem miastenicznym.
Diagnostyka
W przypadku miastenii przydatne jest oznaczanie przeciwciał w klasie IgG przeciwko receptorowi acetylocholiny, lub w przypadku seronegatywnych należy oznaczyć przeciwciała przeciwko białku MuSK. Można również wykonywać próbę miasteniczną- elektrostymulacyjną próbę męczliwości mięśni.

Leczenie:
Inhibitory cholinoesterazy, czyli neostygmina i pirydostygmina
Ich działanie polega na tym że hamują rozkład acetylocholiny. Leki te zmniejszają objawy, ale nie likwidują przyczyny.

Leki immunosupresyjne
Pierwszym wyborem są glikokortykosteroidy- prednizon. Początkowo stosuje się małe dawki, gdyż zbyt duże mogą spowodować nasilenie dolegliwości.
Azatiopryna to kolejny immunosupresor. Zazwyczaj dodawana jest do GKS w dawce 1,5-3 mg na kg mc. Efekty jej stosowania widoczne są dopiero po 3- 6 miesiącach.
W przypadku miastenii o ciężkim przebiegu spośród leków immunosupresyjnych dostępne są ró1)nież cyklofosfamid, MMF, metotreksat, cyklosporyna

Operacja
Z racji tego, że objawom miastenii bardzo często towarzyszą grasiczaki powinno się rutynowo przeprowadzać badanie tego gruczołu. W przypadku podejrzenia grasiczaka wskazana jest tymektomia. Po zabiegu operacyjnym dochodzi do poprawy stanu klinicznego chorych z miastenią.

W przebiegu miastenii w ponad połowie przypadków dzięki leczeniu uzyskuje się remisję choroby, a jakość życia chorych jest dobra.

Leczenie choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera to straszna tragedia, która dotyka nie tylko samego chorego, ale przede wszystkim osoby z jego najbliższego otoczenia, czyli głównie dzieci, wnuki czy współmałżonka. Choroba Alzheimera najczęściej spotyka ludzi w starczym wieku, czyli po 65. roku życia. Schorzenie to objawia się przede wszystkim zanikami pamięci, trudnościami w mowie oraz w myśleniu. Chory często też ma problemy z wykonaniem najprostszych codziennych czynności. (więcej…)

Leczenie choroby Wilsona

Choroba Wilsona to specyficzne schorzenie, które charakteryzuje się odkładaniem miedzi w komórkach wątroby poprzez upośledzenie możliwości wydalania jej z organizmu. Choroba często objawia się w okresie dojrzewania i może przypominać wiele schorzeń wątroby od stłuszczenia po marskość. Dalszymi objawami są schorzenia neurologiczne oraz zaburzenia w funkcjonowaniu psychiki naszego organizmu. Do swoistych objawów neurologicznych należą drżenia oraz sztywność mięśni, które mogą przypominać chorobę Parkinsona. (więcej…)

Leczenie rwy kulszowej

Rwa kulszowa to ostry ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, który pojawia się nagle i dokucza przy każdym ruchu, najbardziej daje się we znaki nocą. Z reguły rwa kulszowa nasila się wraz z wiekiem i jest spowodowana zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa. (więcej…)

Leczenie pląsawicy Huntingtona

Choroba pląsawicy Huntingtona, jest chorobą układu nerwowego polegającą na zaburzeniu odruchów fizycznych jak i psychicznych. Pojawiają się ruchy pląsawiczne, otępienie a także zaburzenia osobowości.
Chorobę pląsawicy rozpoznaje się poprzez wywiad środowiskowy w rodzinie. Jest chorobą genetyczną, więc prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u członków rodziny jest dość wysokie. (więcej…)

Leczenie padaczki, metody leczenia epilepsji

Współczesna medycyna odnotowuje coraz lepsze wyniki w leczeniu chorób o nieznanej proweniencji, w tym epilepsji. Zarówno diagnostyka jak i dokładne rozpoznanie padaczki wymaga drobiazgowego wywiadu lekarskiego oraz wielu dedykowanych badań specjalistycznych. Kluczowe jest również prawidłowe rozpoznanie jednostki chorobowej, a zatem określenie rodzaju padaczki i typów napadów jej towarzyszących. (więcej…)

Leczenie migreny

Migreną określa się pulsujący ból występujący najczęściej po jednej stronie głowy. Dolegliwości związane z migreną utrzymują się najczęściej od czterech do siedemdziesięciu dwóch godzin. Migrenie towarzyszą światłowstręt, nadmierna wrażliwość na dźwięki i zapachy. W celu zdiagnozowania i ustaleniu planu lecenia pacjenta dotkęnietego tym schorzeniem niezbędny jest lekarz neurolog czyli ja. (więcej…)