Leczenie zwyrodnienia kręgosłupa

Zwyrodnienie kręgosłupa to dokładniej zwyrodnienie stawów kręgosłupa (takie jak zwyrodnienie stawów kolanowych, stawów biodrowych itp.)
Polega na zużyciu mazi stawowej.
Może temu sprzyjać między innymi postępowanie wieku, brak aktywności fizycznej, lub jej nadmiar w postaci uprawiania sportów wyczynowych.
Jednak w niektórych przypadkach może także dochodzić dyskopatia. (więcej…)

Miastenia i metody jej leczenia

Miastenia to rzadka choroba złącza nerwowo-mięśniowego o podłożu autoimmunologicznym. Polega na wzmożonej męczliwości mięśni. Występują dwa szczyty zachorowań 2-3 dekada życia u kobiet i 6 dekada u mężczyzn.

Objawy:
U większości pacjentów pierwsze objawy pojawiają się w postaci miastenii ocznej- opadanie powiek, przeważnie jednej, podwójne widzenie. Wraz z długością trwania choroby pojawiają się kolejne objawy takie jak: zaburzenia mowy, połykania, osłabienie mięśni kończyn górnych i dolnych. W najbardziej zaawansowanej postaci dochodzi do osłabienia mięśni oddychania, prowadzi to do niewydolności oddechowej, konieczna jest wówczas intubacja i prowadzenie wentylacji mechanicznej u chorego. Zaburzenia oddychania w przebiegu miastenii nazywane są przełomem miastenicznym.
Diagnostyka
W przypadku miastenii przydatne jest oznaczanie przeciwciał w klasie IgG przeciwko receptorowi acetylocholiny, lub w przypadku seronegatywnych należy oznaczyć przeciwciała przeciwko białku MuSK. Można również wykonywać próbę miasteniczną- elektrostymulacyjną próbę męczliwości mięśni.

Leczenie:
Inhibitory cholinoesterazy, czyli neostygmina i pirydostygmina
Ich działanie polega na tym że hamują rozkład acetylocholiny. Leki te zmniejszają objawy, ale nie likwidują przyczyny.

Leki immunosupresyjne
Pierwszym wyborem są glikokortykosteroidy- prednizon. Początkowo stosuje się małe dawki, gdyż zbyt duże mogą spowodować nasilenie dolegliwości.
Azatiopryna to kolejny immunosupresor. Zazwyczaj dodawana jest do GKS w dawce 1,5-3 mg na kg mc. Efekty jej stosowania widoczne są dopiero po 3- 6 miesiącach.
W przypadku miastenii o ciężkim przebiegu spośród leków immunosupresyjnych dostępne są ró1)nież cyklofosfamid, MMF, metotreksat, cyklosporyna

Operacja
Z racji tego, że objawom miastenii bardzo często towarzyszą grasiczaki powinno się rutynowo przeprowadzać badanie tego gruczołu. W przypadku podejrzenia grasiczaka wskazana jest tymektomia. Po zabiegu operacyjnym dochodzi do poprawy stanu klinicznego chorych z miastenią.

W przebiegu miastenii w ponad połowie przypadków dzięki leczeniu uzyskuje się remisję choroby, a jakość życia chorych jest dobra.

Leczenie choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera to straszna tragedia, która dotyka nie tylko samego chorego, ale przede wszystkim osoby z jego najbliższego otoczenia, czyli głównie dzieci, wnuki czy współmałżonka. Choroba Alzheimera najczęściej spotyka ludzi w starczym wieku, czyli po 65. roku życia. Schorzenie to objawia się przede wszystkim zanikami pamięci, trudnościami w mowie oraz w myśleniu. Chory często też ma problemy z wykonaniem najprostszych codziennych czynności. (więcej…)

Leczenie choroby Wilsona

Choroba Wilsona to specyficzne schorzenie, które charakteryzuje się odkładaniem miedzi w komórkach wątroby poprzez upośledzenie możliwości wydalania jej z organizmu. Choroba często objawia się w okresie dojrzewania i może przypominać wiele schorzeń wątroby od stłuszczenia po marskość. Dalszymi objawami są schorzenia neurologiczne oraz zaburzenia w funkcjonowaniu psychiki naszego organizmu. Do swoistych objawów neurologicznych należą drżenia oraz sztywność mięśni, które mogą przypominać chorobę Parkinsona. (więcej…)

Leczenie rwy kulszowej

Rwa kulszowa to ostry ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, który pojawia się nagle i dokucza przy każdym ruchu, najbardziej daje się we znaki nocą. Z reguły rwa kulszowa nasila się wraz z wiekiem i jest spowodowana zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa. (więcej…)

Leczenie pląsawicy Huntingtona

Choroba pląsawicy Huntingtona, jest chorobą układu nerwowego polegającą na zaburzeniu odruchów fizycznych jak i psychicznych. Pojawiają się ruchy pląsawiczne, otępienie a także zaburzenia osobowości.
Chorobę pląsawicy rozpoznaje się poprzez wywiad środowiskowy w rodzinie. Jest chorobą genetyczną, więc prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u członków rodziny jest dość wysokie. (więcej…)

Leczenie padaczki, metody leczenia epilepsji

Współczesna medycyna odnotowuje coraz lepsze wyniki w leczeniu chorób o nieznanej proweniencji, w tym epilepsji. Zarówno diagnostyka jak i dokładne rozpoznanie padaczki wymaga drobiazgowego wywiadu lekarskiego oraz wielu dedykowanych badań specjalistycznych. Kluczowe jest również prawidłowe rozpoznanie jednostki chorobowej, a zatem określenie rodzaju padaczki i typów napadów jej towarzyszących. (więcej…)

Leczenie migreny

Migreną określa się pulsujący ból występujący najczęściej po jednej stronie głowy. Dolegliwości związane z migreną utrzymują się najczęściej od czterech do siedemdziesięciu dwóch godzin. Migrenie towarzyszą światłowstręt, nadmierna wrażliwość na dźwięki i zapachy. W celu zdiagnozowania i ustaleniu planu lecenia pacjenta dotkęnietego tym schorzeniem niezbędny jest lekarz neurolog czyli ja. (więcej…)