Leczenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to choroba, której objawy zależą od wielu czynników na przykład od wieku chorego, od powodu stanu zapalnego oraz od zaawansowania choroby. Zawsze – nawet tylko w przypadku podejrzenia tej choroby – jak najszybciej trzeba podjąć leczenie – ponieważ może dojść do bardzo poważnych i nieodwracalnych zmian w mózgu a nawet do śmierci pacjenta. Aby leczenie przyniosło skutki – ważne jest zdiagnozowanie z jakim typem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych mamy do czynienia – ponieważ leczenie w różnych przypadkach jest inne.
Leczenie tej choroby polega przede wszystkim na leczeniu objawowym – na stosowaniu leków przeciwzapalnych, przeciwobrzękowych oraz przeciwgorączkowych.

Wyróżniamy 4 rodzaje tej choroby.

BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH

Jest to jedna z najcięższych postaci choroby, dlatego gdy jest podejrzenie, że pacjent n nią cierpi – konieczna jest natychiastowa hospitalizacja, jakiekolwiek opóźnienie w leczeniu może być tragiczne w skutkach. W tym przypadku stosuje się antybiotyki. W zależności od wieku chorego są to różne grupy leków: noworodkom podawana jest ampicylina i aminoglikozyd, niemowlętom podaje się to samo co noworodkom lub cefalosporynę III generacji. Dorosłym również podawana jest cegalosporyna III generacji. Leczenie zawsze powinno odbywać się na oddziale chorób zakaźnych. Jeżeli przyczyną zapalenia są memingokoki – to antybiotyk powinien zostać podany również osobom z bliskiego otoczenia chorego w celu likwidacji nosicielstwa. Chory musi bezwzględnie leżeć w łóżku przez co najmniej 2 – 3 tygodnie. Aby uniknąć zachorowania musimy znać czynniki, które to ryzyko zwiększają :
– przebywanie w dużej grupie ludzi ( dyskoteki, akademiki )
– ostre zapalenie ucha środkowego
– urazy czaszki
– choroby nowotworowe, cukrzyca
– nałogi – alkoholizm, narkomania
– zabiegi neurochirurgiczne

WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH

Ten typ zapalenia leczy się głównie objawowo – choremu podaje się leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwzapalne. Pacjentowi podaje się również płyny w celu uniknięcia odwodnienia oraz przewodnienia, które powodują zwiększenie się obrzęku. Podawane są również leki zwalczające drgawki oraz leki moczopędne , które zwalczają obrzęk mózgu i wzmożone ciśnienie śródczaszkowe. Stosuje się również leczenie swoiste – czyli podawanie leków przeciwwirusowych. Takie leczenie zaleca się wówczas – gdy pacjent uległ zakażeniu wirusem ospy wietrznej lub wirusem HSV. Zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, które zostało wywołane przez wirusy – zwykle przebiega dość łagodnie – jednak po zdiagnozowaniu tej choroby wymagana jest hospitalizacja chorego i szybkie rozpoczęcie leczenia.

GRUŹLICZE ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH

Leczenie gruźliczego zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych polega na podawaniu choremu leków przeciwprątkowych. Leczenie może być swoiste, przeciwgruźlicze, długotrwałe i wielomiesięczne. Wyniki leczenia są uzależnione od stopnia zaawansowania choroby. Wczesne wykrycie choroby i szybkie podjęcie leczenia dają dużą szanse na całkowite wyleczenie – natomiast zbyt późna reakcja może spowodować trwałe zmiany w mózgu i oponach mózgowych. Już przy podejrzeniu u pacjenta gruźliczego zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych stosuje się leki przeciwprątkowe – aby zapobiec śmierci pacjenta. Czas gra tutaj największą rolę.

PASOŻYTNICZE ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH

To choroba, za którą odpowiedzialne są pasożyty, które występują w dużych zbiornikach wodnych, jak i również są przenoszone przez zwierzęta.
W przypadku zakażenia pasożytami Acanthamoeba i Naeglera fowleri choremu podaje się amfoterycynę B.
W przypadku gdy pacjent zaraził się pasożytem Toxoplasma gondi – leczenie polega na stosowaniu pirymetaniny z sulfadiazyną lub spiramycyną.

Warto więc obserować swój organizm, aby samemu stwierdzić czy nie dzieje się z nim coś złego.