Leczenie choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera to straszna tragedia, która dotyka nie tylko samego chorego, ale przede wszystkim osoby z jego najbliższego otoczenia, czyli głównie dzieci, wnuki czy współmałżonka. Choroba Alzheimera najczęściej spotyka ludzi w starczym wieku, czyli po 65. roku życia. Schorzenie to objawia się przede wszystkim zanikami pamięci, trudnościami w mowie oraz w myśleniu. Chory często też ma problemy z wykonaniem najprostszych codziennych czynności.

Częściej zapadają na nią kobiety, niż mężczyźni.

Choroba atakuje w pierwszej kolejności korę mózgową pacjenta. Postępujący dość powoli proces chorobowy przyczynia się stopniowo do zaniku mózgu, co widoczne jest również na zdjęciach tomografii komputerowej.

Główne czynniki powodujące chorobę Alzheimera to:

– starczy wiek
– cukrzyca
– niskie wykształcenie
– występowanie w rodzinie osoby z tą chorobą
– mutacje genów powodujące chorobę
– płeć żeńska.

Objawy choroby

Chorobę dzieli się na 3 etapy – otępienie łagodne objawia się problemami z zapamiętywaniem ostatnich czynności – na przykład nie wiemy, gdzie odłożyliśmy telefon czy klucze. Otępienie o średnim nasileniu objawia się przede wszystkim problemami z poznawaniem dobrze znanych miejsc oraz bliskich osób. Otępienie zaawansowane objawia się problemami z poruszaniem się, rozpoznawaniem pór dnia i nocy oraz utrzymaniem moczu i stolca. Osoby z otępieniem zaawansowanym nie są zdolne do samodzielnej egzystencji i wymagają całodobowej opieki.

Leczenie

Leczenie tej choroby nie zostało jeszcze opracowane. Oznacza to, że nie ma możliwości całkowitego jej wyleczenia. Wykorzystując dostępne obecnie formy terapii można jedynie spowolnić rozwój choroby. Dostrzegając u siebie lub u członka rodziny objawy tej choroby należy udać się do lekarza. Z pomocą tu może przyjść neurolog.

Najczęściej zalecam równoległą terapię farmakologiczną i niefarmakologiczną. Leczenie niefarmakologiczne ma za zadanie zapewnić maksymalny komfort życia choremu oraz spowolnić rozwój choroby poprzez odpowiednią terapię. Polega ona na oznaczeniu miejsc w domu odpowiednimi symbolami oraz na pobudzaniu mózgu do aktywności na przykład przez ćwiczenia manualne czy proste ćwiczenia umysłowe.

Terapia farmakologiczna polega na podawaniu pacjentowi leków – galantaminy, donepezilu czy rywastygminy. Spowalniają one proces niszczenia komórek mózgu.