Leczenie choroby Parkinsona

Jak wyleczyć chorobę Parkinsona?
Żeby wyleczyć chorobę Parkinsona, konieczne jest leczenie, zarówno farmakologiczne, chirurgiczne, jak również potrzebna jest specjalistyczna rehabilitacja. Choroba ta, zazwyczaj obejmuje kilka okresów i każdy z nich jest inny, do każdego z nich, zawsze dlatego też niezbędne jest odpowiednio dostosowane do potrzeb pacjenta, leczenie. Wspomniane już wyżej, leczenie farmakologiczne, jest leczeniem podstawowym, które stosowane jest, zazwyczaj na samym początku choroby. Przy takim leczeniu, podejmuje się działania, mające na celu uzupełnienie niedoboru dopaminy w mózgu. Podanie dopaminy do krwi, niestety nie przynosi żadnych rezultatów, ponieważ w takim procesie przechodzi na przez barierę krew – mózg. Leczenie chirurgiczne, stosowane jest, gdy choroba Parkinsona, jest w zaawansowanym stadium, natomiast rehabilitacja, powinna być przeprowadzana zawsze, ponieważ w przypadku tej choroby, jest ona naprawdę bardzo ważna. Jeżeli chodzi o leczenie chirurgiczne, to stosuje się przeszczep komórek zdolnych do wytwarzania dopaminy. Komórki są wszczepiane do mózgu, mogą pochodzić od osoby chorej lub też z płodów ludzkich. Niestety zastosowanie komórek, które pochodzą od pacjenta, nie daje oczekiwanych rezultatów, ponieważ komórki te występują w małych ilościach, a po ich przeszczepieniu, następuje ich obumarcie. Co prawda używanie komórek, które pochodzą z płodu ludzkiego, dla wielu osób jest niezgodne z etyką, jak również jest mało efektywne, to jednakże wielu pacjentów, u których zastosowano tą metodę, nastąpiła znaczna poprawa.

Niestety nie jest możliwe całkowite wyleczenie tej przypadłości, jaką jest choroba Parkinsona, dlatego też zazwyczaj leczenie choroby Parkinsona, polega na łagodzeniu objawów, pomimo tego terapia, jakiej poddawana jest osoba chora, przynosi naprawdę bardzo dobre rezultaty. Leczenie objawowe, zwłaszcza w pierwszych latach choroby, powoduje, że osoba chora może zachować naprawdę bardzo dobrą sprawność ruchową, przede wszystkim wszelkie podstawowe czynności codzienne, jest w stanie wykonywać samodzielnie, dzięki czemu nie musi angażować w to innych osób. Choroba Parkinsona, jednakże cały czas bardzo postępuje, przez co stosowane leki doustne, po pewnym czasie, pomimo regularnego ich zażywania, niestety okazują się nieskuteczne.
W ostatnim czasie, naukowcy odkryli, że znacząco można poprawić sprawność ruchową chorego, dzięki czemu znacząco zwiększa się jego komfort życia, dzięki stosowaniu leków w sposób, który zapewni ich stały poziom w układzie nerwowym, oraz dzięki tak zwanej Głębokiej Stymulacji Mózgu (ang. deep brain stimulation – DBS). Ta właśnie technologia, polega na tym, że w odpowiedniej strukturze mózgu, umieszczane są specjalistyczne elektrody, które są połączone z przewodem, znajdującym się pod skórą, w klatce piersiowe profesjonalnym stymulatorem. Kluczowe jest to, żeby dobrać odpowiednie parametry, dlatego też zawsze dobierane są one, stosowanie do potrzeb chorego. Kiedy zostanie pacjentowi wszczepiony stymulator, zmniejszeniu ulegają leki, które osoba chora przyjmuje doustnie. Takie właśnie baterie, są wystarczające do działania przez kilka lat.

Niebywale istotne jest zmniejszenie objawów choroby Parkinsona, poprzez odpowiednio dostosowane do pacjenta leczenie farmakologiczne, które polega na tym, że osoba chora regularnie przyjmuje określone leki. Istnieją dwa podstawowe systemy farmakologiczne. Pierwszym z nich, jest tak zwany system Duodopa, który polega na ciągłym podawaniu osobie chorej specjalnego żelu, w skład którego wchodzi lewodopa. Żel ten jest podawany przez specjalną pompkę do cewnika, który umieszczany jest w jelicie. Dzięki temu w mózgu cały czas jest odpowiednie stężenie leku, dzięki czemu stan chorego znacząco się poprawia, dzięki czemu zachowuje on sprawność ruchową, jak również sam może wykonywać wiele czynności w swoim życiu.
Druga metoda, polega na wykonywaniu systematycznych wlewów podskórnych, przy tym również wykorzystywana jest specjalistyczna pompa, stosowany przy tym jest lek – apomorfina.