Leczenie pląsawicy Huntingtona

Choroba pląsawicy Huntingtona, jest chorobą układu nerwowego polegającą na zaburzeniu odruchów fizycznych jak i psychicznych. Pojawiają się ruchy pląsawiczne, otępienie a także zaburzenia osobowości.
Chorobę pląsawicy rozpoznaje się poprzez wywiad środowiskowy w rodzinie. Jest chorobą genetyczną, więc prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u członków rodziny jest dość wysokie. Zdarza się 1 na 15 000 osób. Niestety, dzisiejsza medycyna, nie wynalazła jeszcze lekarstwa na tę chorobę. Leczenie pląsawicy Huntingtona jest więc znacznie utrudnione, a całkowite wyleczenie chorującego, wręcz niemożliwe. W leczeniu chorego, stosuje się jedynie leczenie ułatwiające funkcjonowanie pacjenta, a także na zmniejszeniu dyskomfortu w codziennym życiu.
Obecnie stosuje się jedynie leki zmniejszające ruchy plasawiczne. Ważne jest także leczenie depresji i innych zaburzeń psychicznych. Stosuje się tutaj pomoc psychologa i psychiatry.
Bardzo dużym problemem w leczeniu pląsawicy, jest to, że lekarze nie mają w pełni świadomości działania odpowiednich leków na chorobę. To dodatkowo, powiększa dyskomfort psychiczny chorego. Pomimo tego, że nie istnieje odpowiednie lekarstwo, na tę chorobę, nie znaczy to, że lekarze nie mają żadnej wiedzy na to schorzenie. Z każdym rokiem medycyna znacznie powiększa swoją wiedzę o pląsawicy Huntingtona. Powstało już wiele badań i eksperymentów, które mają za zadanie zrozumienie i wytłumaczenie mechanizmu działania zaburzeń w układzie nerwowym. To ma pomóc w wynalezieniu leku, który pomógłby zapobiec objawom, a także spowolnić symptomy choroby. Ponieważ przebieg badań cały czas jest w toku, daje to ogromną nadzieję chorym, na znalezienie odpowiedniego lekarstwa na zmodyfikowanie całkowite choroby i pomoc wielu chorym. Dzięki tym działaniom, może już niedługo pojawią się pierwsze próby kliniczne nad opracowaniem i wprowadzeniem leku do medycyny.